Toerisme (4de jaar tso)

Situering
Ben je contactvaardig en heb je interesse voor vreemde talen en culturen? In de afdeling Toerisme vind je deze ingrediënten.

Je leert een aantal basisgegevens en technieken en bekijkt in de tweede graad Toerisme de wereld door de ogen van de toerist. Verschillende vormen van toerisme in België en Europa worden verkend: kusttoerisme, wintersporttoerisme, natuurtoerisme, cultuur-historisch toerisme en citytrips. Aansluitend bij elk thema volgt een klassikaal voorbereide excursie waarin het milieu, een belangrijk aspect in de toeristische wereld, niet uit het oog wordt verloren.
De praktijklessen worden gegeven in nieuwe moderne lokalen en in ons reisbureau, volledig uitgerust met een moderne ICT-leeromgeving.

Dat de talenstudie in deze richting belangrijk is, spreekt voor zichzelf. Vanuit concrete situaties leer je je vlot uitdrukken en het dagelijks taalgebruik van een vreemde taal goed beheersen. Je oefent je spreekvaardig¬heid en overwint een zekere drempelvrees om in een vreemde taal te communiceren. Een degelijke talenkennis verlegt de grenzen en opent de deur naar een veelzijdige menselijke ontplooiing.

In deze afdeling wordt ook gewerkt aan voor de toeristische sector belangrijke houdingen: je leert dienstvaardig, gastvrij en klantvriendelijk zijn en toch alert reageren.

De richting Toerisme vormt de ideale voorbereiding voor de richting Toerisme in de derde graad.

1ste jaar 2de jaar
Richtingspecifieke vakken    
Aardrijkskunde 1 1
Communicatietechnieken 1 1
Kunst en cultuur 1 1
Toerisme 6 6
Algemene vakken    
Godsdienst 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Duits   2
Engels 3 3
Frans 4 3
Geschiedenis 1 1
Informatica 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Toegepaste economie 1 1
Wiskunde 3 3
     
Totaal 32 33
Actualiteit
In de afdeling Toerisme worden regelmatig studiereizen georganiseerd. Deze reizen sluiten aan bij de thema's die in de lessen behandeld worden.
Volgende activiteiten komen eveneens aan bod: culturele activiteiten zoals museumbezoek, bibliotheekbezoek, theater- en filmvoorstellingen, stadsbezoeken, onthaalactiviteiten, sportdag, middagsport, …

 

 

 

© KNMC - site JOMA
Maantjessteenweg 130 - 2170 Merksem
Telefoon: 03/645.59.60 - e-mail: joma(at)knmc.be