Sociale en Technische Wetenschappen - 4de jaar tso

Situering

Ben je sociaal bewogen en heb je een ruime belangstelling voor de wisselwerking tussen mens, voeding, milieu en je eigen positie daarin, dan biedt Sociale en Technische Wetenschappen daartoe de voorbereiding.

Je krijgt een wetenschappelijke onderbouwing vanuit de natuurwetenschappen en sociale wetenschappen en je leert samen te werken.

In 'integrale opdrachten' (projectwerk) wordt nauw samengewerkt tussen de verschillende vakken die de eigenheid van deze richting bepalen: sociale wetenschappen, natuurwetenschappen, voeding, expressie- en presentatietechnieken.

Je leert met integrale opdrachten je kennis, vaardigheden en attitudes verder te ontwikkelen aan de hand van een aantal competenties: onderwerpen onderzoeken, een maaltijd voorbereiden voor een groep, een opdracht mondeling presenteren en ook jezelf beter leren kennen.

Sociale en Technische Wetenschappen vormt een uitstekende basis voor het doorstromen naar de derde graad Sociale en Technische Wetenschappen, Gezondheids- en Welzijnswetenschappen en Jeugd- en gehandicaptenzorg.

1ste jaar

2de jaar

Richtingspecifieke vakken

 

 

Integrale opdrachten

6

6

Natuurwetenschappen

4

3

Sociale wetenschappen

3

4

Algemene vakken

 

 

Godsdienst

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

3

3

Informatica

1

1

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Wiskunde

3

3

 

 

 

Totaal

32

32

Volgende activiteiten komen aan bod: culturele activiteiten zoals bibliotheekbezoek, theater- en filmvoorstellingen, diverse excursies zoals een multiculturele uitstap in het hart van Antwerpen, djembeles, natuuruitstap, onthaalactiviteiten, sportdag, middagsport, …

 

 

 

© KNMC - site JOMA
Maantjessteenweg 130 - 2170 Merksem
Telefoon: 03/645.59.60 - e-mail: joma(at)knmc.be