Ondernemen en communicatie (Handel-Talen) - 4de jaar tso

Situering
Deze richting legt een extra accent op de taalstudie. De ideale voorbereiding in een wereld waar grenzen wegvallen en waarin communicatie van levensbelang is.

Wie belangstelling en aanleg heeft voor talen, komt hier zeker aan zijn trekken.
Buiten een grondige studie van het Nederlands en Frans, heeft vooral het Engels en Duits een beduidend hoger aantal lesuren dan in de andere studierichtingen.

De pakketten bedrijfseconomie en wiskunde zijn minder uitgebreid dan in de richting Ondernemen en IT maar waarborgen toch een goed inzicht in de materie.

Toegepaste informatica en dactylo (tekstverwerking) vormen, gezien de evolutie in deze tijd, een belangrijk aandeel in het programma.

Naast de vakinhoudelijke aspecten wordt veel aandacht geschonken aan taal- en communi­catievaardigheid, nauwkeurigheid en stiptheid.

Deze richting vormt de ideale voorbereiding voor de richting Office management en communicatie (Secretariaat - Talen) in de derde graad.

1ste jaar 2de jaar
Richtingspecifieke vakken    
Bedrijfseconomie 3 3
Duits 2 2
Engels 4 4
Frans 5 5
Informatica 3 3
Nederlands 4 4
Algemene vakken    
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Wiskunde 3 3
     
Totaal 32 32

Volgende activiteiten komen aan bod: culturele activiteiten zoals bibliotheekbezoek, theater- en filmvoorstellingen, diverse excursies, onthaalactiviteiten, sportdag, middagsport, …

 

 

 

© KNMC - site JOMA
Maantjessteenweg 130 - 2170 Merksem
Telefoon: 03/645.59.60 - e-mail: joma(at)knmc.be