Humane wetenschappen (3de jaar)

Heb je interesse in Humane wetenschappen?

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie.

Je ontwikkelt een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en je leert verbanden zien met de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Je maakt kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën.

Verder filosofeer je over de mens, de wereld rondom jou en de zin van het leven vanuit voorbeelden uit de samenleving, het gezondheidsbeleid en welzijn. Je leert kijken en luisteren naar kunst en je leert de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader.

Naast de specifieke opleiding krijg je ook een aanzienlijk pakket talen te verwerken, waarbij wordt ingezoomd op de verdiepende taaldoelen.

Waarin verschilt deze richting met de richting Maatschappij en welzijnswetenschappen?
In deze richting wordt aandacht besteed aan kunstbeschouwing, verdiepende taaldoelen en geschiedenis.

Je profiel

Je hebt inzicht in complexe leerinhouden van de hele vorming, je legt vlot verbanden tussen leerinhouden en je kan logisch redeneren. Je verwerft deze complexe leerinhouden in een beperkt tijdsbestek

Je bent in staat om op een analytische en wetenschappelijke manier te kijken naar mens en samenleving.

Je hanteert menswetenschappelijke en filosofische concepten op een abstracte manier.

Je verdiept je in filosofie, kunst, sociologie en psychologie en je wil alle aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen.Deze studierichting bereidt je voor op volgende studierichtingen in de derde graad:

  • Humane wetenschappen
  • WelzijnswetenschappenSpecifiek voor de studierichting

  • filosofie: filosofische begrippen, reflecteren over ethische stromingen en filosofische antropologische visies
  • kunstbeschouwing
  • sociologie en psychologie: sociologische begrippen, analyse van kenmerken van de hedendaagse samenleving en maatschappelijke thema’s: domeinen van ontwikkeling, sociaal gedrag en vaardigheden, persoonlijkheid, communicatiekaders
  • verdiepte basisvorming Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis

Lessentabel
Bekijk hier de lessentabel voor deze studierichting.

Video leerinhouden
Een videofilmpje dat ingaat op de specifieke leerinhouden van deze richting kan je hier bekijken. 

 

 

© KNMC - site JOMA
Maantjessteenweg 130 - 2170 Merksem
Telefoon: 03/645.59.60 - e-mail: joma(at)knmc.be