Technologische wetenschappen (3de jaar)

Heb je interesse in Technologische wetenschappen?

Technologische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit (wie deze richting volgt, wordt rechtstreeks voorbereid op verder studeren in het hoger onderwijs). Een brede algemene vorming wordt hierbij gecombineerd met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn.

Deze richting sluit aan bij jongeren die een brede algemene interesse aan de dag leggen en zich daarnaast bijzonder uitgedaagd voelen door wetenschappelijke fenomenen en technologie. Vakken als wiskunde, wetenschappen en technologie (STEM) weten je steeds te prikkelen.

Je gaat onderzoekend, experimenterend en exploratief aan het werk binnen specifieke wetenschapsvakken als fysica, chemie en informaticawetenschappen. Je onderzoekt, puzzelt en modelleert graag. Je verwerft de nodige vaardigheden zodat jij een kei wordt in het tot stand brengen van werkende prototypes.

Naast de specifieke vorming leer je ook vlot communiceren over je onderzoeken en ontwerpen. Dit met zowel teamgenoten als eindgebruikers. De talencomponent vormt daarom een belangrijk onderdeel van de opleiding.

Je profiel

Je hebt inzicht in complexe leerinhouden en je kan deze aan mekaar koppelen. Je bent in staat om logisch te redeneren in functie van de focus van het studiedomein en de studierichting.

Je bent in staat om planmatig en gestructureerd te redeneren. Zo lukt het je om wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren en deze met inzicht aan te wenden in functie van engineering.

Je exploreert planmatig verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen.

Je houdt er van om technologie aan te wenden bij het uitwerken van oplossingen. Dat betekent dat je ingaat op technische uitdagingen die zich stellen in onze maatschappij en dat je op deze wijze noden weet te beantwoorden.

Je ziet het als een uitdaging om wiskundig inzicht en inzicht in toegepaste fysica en toegepaste chemie met elkaar in verband te brengen. Je analytisch denkvermogen en algemeen inzicht laten je toe om doelgericht te redeneren binnen de contexten van je kernvakken.

Je bent gericht op exploratief, probleemoplossend en onderzoekend handelen.

Deze studierichting bereidt je voor op de STEM richtingen van de derde graad:

  • Informatica- en communicatiewetenschappen
  • Mechatronica
  • Technologische wetenschappen en engineering

Lessentabel
Bekijk hier de lessentabel voor deze studierichting.

Video leerinhouden
Een videofilmpje dat ingaat op de specifieke leerinhouden van deze richting kan je hier bekijken. 

 

 

© KNMC - site JOMA
Maantjessteenweg 130 - 2170 Merksem
Telefoon: 03/645.59.60 - e-mail: joma(at)knmc.be