Maatschappij en welzijnswetenschappen (3de jaar)

Heb je interesse in Maatschappij- en welzijnswetenschappen?

Maatschappij- en welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een inleiding in filosofie en met sociologie en psychologie.

Je ontwikkelt een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en je leert verbanden zien met de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Je maakt kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën binnen een ruimer tijdsbestek.

Daarnaast filosofeer je over de mens, de wereld rondom ons en de zin van het leven vanuit voorbeelden uit de samenleving, het gezondheidsbeleid en welzijn.

Naast de specifieke vorming krijg je ook een aanzienlijk pakket talen en wiskunde te verwerken. (opmerking: het pakket wiskunde stemt overeen met de leerinhouden in de richting Humane wetenschappen)

Je profiel

Je hebt inzicht in complexe leerinhouden, je legt verbanden tussen leerinhouden en je kan logisch redeneren, vooral binnen de focus van het studiedomein en de studierichting.

Je bent in staat om op een analytische en wetenschappelijke manier te kijken naar mens en samenleving.

Je hanteert menswetenschappelijke concepten op een abstracte manier.

Je verdiept je in sociologie en psychologie en je wil alle aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen.

Je gaat met die theoretische kaders aan de slag bij het uitvoeren van opdrachten met betrekking tot indirecte zorg, zorgverlening en begeleiding.

Je bent sociaal en communicatief vaardig en je maakt graag kennis met doelgroepen in functie van je verdere onderwijsloopbaan.Deze studierichting bereidt je voor op volgende studierichtingen in de derde graad:

  • Gezondheidszorg
  • Opvoeding en begeleidingSpecifiek voor de studierichting:

  • toegepaste fysiologie en anatomie van de mens: waarnemingsfysiologie en bewegingsfysiologie
  • sociologie met inbegrip van (ped)agogie: determinanten gezondheidsgedrag, ontwikkelingspsychologische domeinen binnen verschillende levensfases, analyseren van concrete opvoedingssituaties, sociale en communicatieve vaardigheden en maatschappelijke thema’s
  • indirecte en directe (logistieke) zorg
  • expressie

Lessentabel
Bekijk hier de lessentabel voor deze studierichting.

Video leerinhouden
Een videofilmpje dat ingaat op de specifieke leerinhouden van deze richting kan je hier bekijken. 

 

 

© KNMC - site JOMA
Maantjessteenweg 130 - 2170 Merksem
Telefoon: 03/645.59.60 - e-mail: joma(at)knmc.be