Wetenschappen (4de jaar aso)

Situering
In deze algemeen vormende richting ligt het accent op  wetenschappen en  wiskunde.  

Ben je geïnteresseerd in de wetten van de natuur en wil je meer leren over fenomenen in onze dagelijkse leefwereld, dan zit je goed in de richting Wetenschappen. 
Het inschakelen van ict in de klaspraktijk biedt vele mogelijkheden voor de uitbouw van een actueel wetenschappelijk, wiskundig onderbouwd onderwijs.

In deze studierichting is het natuurwetenschappenonderwijs sterk theoretisch onderbouwd en wordt zoveel mogelijk geïllustreerd met demonstratieproeven en praktisch laboratoriumwerk. Ook toepassing van Informatica en communicatietechnologie komen aan bod.

Het vak wiskunde is een belangrijke component in deze studierichting. De wiskunde levert  immers het fundament voor de natuurwetenschappen.  Zij zet je op weg naar het wetenschappelijk denken.  Wiskunde leert logisch ordenen, brengt inzicht en samenhang en  bouwt structuren op. 

De talenstudie van Nederlands, Frans en Engels wordt in het tweede jaar uitgebreid met Duits. 

De afdeling Wetenschappen is de voorbereiding op de richting Moderne Talen - Wetenschappen in de derde graad.

1ste jaar

2de jaar

Richtingspecifieke vakken

 

 

Biologie

2

2

Chemie

2

2

Duits

 

1

Engels

3

3

Frans

5

4

Fysica

2

2

Nederlands

4

4

Wiskunde

5

5

Algemene vakken

 

 

Godsdienst

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Geschiedenis

2

2

Informatica

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Muzikale opvoeding

 

1

Plastische opvoeding

1

 

 

 

 

Totaal 

32

32

Volgende activiteiten komen aan bod: culturele activiteiten zoals bibliotheekbezoek, theater- en filmvoorstellingen, diverse excursies, onthaalactiviteiten, sportdag, middagsport, …

 

 

 

© KNMC - site JOMA
Maantjessteenweg 130 - 2170 Merksem
Telefoon: 03/645.59.60 - e-mail: joma(at)knmc.be