Zorg en welzijn (3de jaar)

Heb je interesse in zorg en welzijn?

Zorg en welzijn is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Aandacht voor de gezonde mens in de thuiscontext staat centraal. Je leert hoe de mens zorg draagt voor zichzelf in de diverse samenleving. Relaties tussen mensen krijgen veel aandacht en dus oefen je sociale en communicatieve vaardigheden in.

Je verwerft ook een basisinzicht in anatomie en fysiologie. Je maakt kennis met directe zorg, maar je zal vooral ondergedompeld worden in de indirecte zorg met alle technische aspecten die daarbij komen kijken.

Je profiel

Je bent sterk in leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Zo verwerf je basis-theoretische inzichten.

Je leert binnen een afgebakende en veilige leersituatie geleidelijk meer zelfstandig functioneren.

Je bent geboeid door de verschillende lichamelijke gezondheidsaspecten zoals gezonde voeding en gezonde activiteiten, maar ook psychische aspecten zoals een gezond slaap- en rustpatroon.

Je bent in staat effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Je fijn-motorische vaardigheden helpen je om tot realisaties in de praktijk te komen.

Je voert diverse praktische taken uit in de thuiscontext zoals voeding bereiden, boodschappen doen, schoonmaken, activiteiten begeleiden …

Je werkt veilig, ergonomisch, hygiënisch, milieubewust en duurzaam.

Je verdiept je in de ontwikkeling van de mens en je leert de samenleving in al haar diversiteit kennen.
Je maakt kennis met verschillende doelgroepen zoals kinderen en ouderen.

Je groeit in sociale en communicatieve vaardigheden.

Je bent in staat om te reflecteren over het eigen denken en handelen.Deze studierichting bereidt je voor op volgende studierichtingen in de derde graad:

  • Assistentie in wonen, zorg en welzijn
  • VerzorgingSpecifiek voor de studierichting:

  • kennis verwerven over gezondheid en welzijn
  • kennismaken met doelgroepen uit zorg en welzijn
  • indirecte en directe (logistieke) zorg verlenen
  • sociale en maatschappelijke vaardigheden ontwikkelen

Lessentabel
Bekijk hier de lessentabel voor deze studierichting.

Video leerinhouden
Een videofilmpje dat ingaat op de specifieke leerinhouden van deze richting zal volgen. 

 

 

© KNMC - site JOMA
Maantjessteenweg 130 - 2170 Merksem
Telefoon: 03/645.59.60 - e-mail: joma(at)knmc.be