Overzicht studierichtingen in de brede eerste graad

Eerste jaar

De lagere school ligt achter je. Tijd voor een nieuwe start. Als je je getuigschrift basisonderwijs gekregen hebt dan ga je nu naar 1A, anders vind je je weg in 1B.

Weet je nog niet welke richting je uit wilt? Geen probleem. Je start in het eerste leerjaar met een brede algemene vorming. Daarnaast zoek je uit wat je echt boeit. Je ontdekt ook waar je talent ligt. Dit doe je door onze 6 oriëntatievakken te verkennen. Je volgt ze achtereenvolgens 2 uren per week gedurende 5 weken.

@Fit: goed in je vel

@Menu: weet wat je eet

@Code: probeer en programmeer

@Eureka: de kracht van de natuur

@Lyrics: muzikaal verhaal

@NWS: de wereld vandaag

We organiseren ook 2 u. ‘leren op maat’ waarin we je remediëren en uitdagen voor Frans, Nederlands en wiskunde. In een uurtje @VIP begeleidt je titularis je bij ‘leren leren’ en ICT-vaardigheden.

Beweeg je muis over de sleutelwoorden in de onderstaande figuur en ontdek wat we voor jou in petto hebben (lees de omschrijvingen in de popupvensters)!


Beweeg je muis over de Lessentabel om de lessentabel te bestuderen.

Bloom-componenten 1ste jaar
Ons project
Ons project
Positief alsjeblief! - gastvrij - respectvol -
duidelijke afspraken en opvolging -
rechtvaardigheid - leerlinggerichte aanpak - extra zorg -
kwaliteitsvol onderwijs - moderne infrastructuur -
kleinschalig - ouders, leerlingen, lerarenteam, verbonden! -
groei naar zelfstandigheid - generositeit - duurzaamheid
Brede
algemene
vorming
Brede algemene vorming
Dezelfde vorming voor alle leerlingen -
27 uren talen, wiskunde, algemene vakken -
op maat van de leerling -
1 uur Frans + of initiatie Engels -
oog voor talent
Lessentabel
Lessentabel
Eerste graad
1ste jaar 
 
  1A 1B
Talen en wiskunde    
Frans 3 2
Engels   1
Keuze: initiatie Engels / Frans+ 1  
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
Algemene vakken    
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 2  
Artistieke vorming   2
Beeld 2  
Geschiedenis 1  
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke vorming   3
Mens en samenleving 2  
Natuurwetenschappen 2  
Natuur en ruimte   3
Techniek 2 4
Differentiatie-uren    
Oriëntatievakken 2 2
Leren op maat 2 2
Titularisuur 1 1
     
Totaal 32 32
@VIP
@VIP
Titularis - unieke band -
wegwijs in ICT - digitale agenda -
Smartschool - online oefenen -
leren leren - leerbeest -
groepsvorming - onze klas
Leren op maat
Leren op maat
Co-teaching Nederlands -
Frans en wiskunde -
uitdaging - remediëring -
groeien naar zelfstandigheid
Oriëntatievakken
Oriëntatievakken
Keuzevaardig - 6 modules -
afwisseling - 5 weken -
interesses - talenten -
2 uren per week - groeirapport
Specials
Specials
Ontmoetingsuurtje - onthaaldagen -
leren buiten de klas - begeleide studie -
vertrouwensleerlingen - huiswerkbegeleiding -
spelletjesklas - middagsport - Start-to-read-
projecten
1B
1B
Kleine klasgroep - aangepast tempo -
op maat van de leerling


 

Bekijk de video in verband met de oriëntatievakken.


 

Tweede jaar
In het tweede jaar bereiden we je voor op alle studierichtingen van waaruit je kan doorstromen naar de universiteit en de hogeschool (aso en tso) of opleidingen waarmee je aan de slag kan op de arbeidsmarkt (tso en bso). Je krijgt verder alle ruimte om een bewuste en goede studiekeuze naar de tweede graad te maken.

Tweede jaar A
In het tweede leerjaar A bieden we de opties Economie en organisatie, Maatschappij en welzijn en Moderne talen en wetenschappen aan. Je kiest 1 optie. De opties omvatten 5 lesuren bovenop de algemene vorming (25 u.) en de differentiatie-uren (2 u.)

Economie en organisatie
Vandaag ben je een bewuste consument, morgen een duurzame ondernemer. In deze optie ontwikkel je digitale en communicatieve vaardigheden en heel veel ondernemingszin. Ook de economische actualiteit volg je op de voet.

Moderne talen en wetenschappen
Je krijgt het onderzoekend leren in de vingers in wiskundige, technische en natuurwetenschappelijke toepassingen (3 u.). Je leert ook genieten van taal en cultuur. Je mag je verbeelding laten spreken in meerderen talen en contexten (2 u.)

Maatschappij en welzijn
Ben je sociaal bewogen en heb je een ruime belangstelling voor de mens en zijn gedrag? Ook een gezonde levensstijl, welbevinden en lichaamsverzorging interesseren je? Deze optie is echt iets voor jou!

Tweede jaar B
In het tweede jaar B combineer je de opties Economie en organisatie (5 u.) en Maatschappij en welzijn (5 u.). De algemene vorming krijg je mee in 20 lesuren en 2 u. differentiatie.Bloom-componenten 2de jaar
2A Moderne Talen
en wetenschappen
2A ModerneTalen en wetenschappen
ondernemingszin - digitale vaardigheden - actualiteit -
consument - economie - nationale en internationale overheden -
marketing - duurzaamheid - ondernemerschap
communicatieve vaardigheden - ICT
2A Maatschappij
en welzijn
2A Maatschappij en welzijn
gezonde levensstijl en voeding - communicatie -
sociaal gedrag - welbevinden - leefomgeving -
menswetenschappen - respectvol samenwerken -
kritisch - maatschappelijke vragen - ICT
2A Economie
en organisatie
2A Economie en organisatie
ondernemingszin - digitale vaardigheden -
actualiteit - consument - economie -
nationale en internationale overheden -
marketing - duurzaamheid - ondernemerschap -
communicatieve vaardigheden - ICT
Lessentabel 2A
Lessentabel 2A
Eerste graad  
2de jaar  
   
  2A
Talen en wiskunde  
Frans 3
Engels 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Algemene vakken  
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muziek 2
Natuurwetenschappen 1
Techniek 2
Differentiatie 2
   
TOTAAL 27
   
In het tweede jaar A kies je
één van volgende 3 opties
 
   
Economie en organisatie 5
  of
Maatschappij en welzijn 5
  of
Moderne talen en
wetenschappen
2
3
   
TOTAAL 32
Leren op maat
Leren op maat
leren leren - ICT-vaardig -
Nederlands - leren lezen -
leerbeest - begeleid -
eigen tempo - individueel -
in groep
2B
2B
Economie en organisatie & Maatschappij en welzijn -
gezonde voeding - sociaal gedrag - lichaamsverzorging -
de mens - communicatie - lifestyle - ondernemen -
consument - economische samenleving - digitaal -
actualiteit
Lessentabel 2B
Lessentabel 2B
Eerste graad  
2de jaar  
   
  2B
Talen en wiskunde  
Frans 2
Engels 1
Nederlands 3
Wiskunde 3
Algemene vakken  
Godsdienst 2
Artistieke vorming 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 2
Natuur en ruimte 1
Techniek 2
Differentiatie 2
   
TOTAAL 22
   
Opties  
Economie en organisatie 5
  en
Maatschappij en welzijn 5
   
TOTAAL 32
Leren op maat
Frans-wiskunde
Leren op maat Frans-wiskunde
individueel - in groep - zelfstandig - begeleid -
remediëring - uitdaging - Frans - wiskunde -
op PC - eigen tempo

 

 

 

© KNMC - site JOMA
Maantjessteenweg 130 - 2170 Merksem
Telefoon: 03/645.59.60 - e-mail: joma(at)knmc.be