Toerisme (derde graad tso)

Situering
In deze afdeling verken je de toeristische en recreatieve sector vanuit het standpunt van de medewerker in de toerisme-industrie. Omdat in de toeristische sector een vlot contact met klanten uiterst belangrijk is, ligt ook een sterk accent op de communicatievaardigheden in verschillende talen.

Aan de balie leer je klantgerichte informatie en advies verstrekken over toeristische bestemmingen, je leert reizen boeken, je leert gericht informatie zoeken, selecteren, verwerken en synthetiseren, je leert werken met internet en softwareprogramma’s. In het vak integrale opdrachten leer je de vaardigheden en kenniselementen uit de verschillende vakken van het toerismegedeelte inoefenen in specifieke realistische opdrachten. Vlot en efficiënt leren werken met brochures, prijsberekeningen, reisvoorstellen op basis van brochures uitwerken, klantgerichte informatie geven en antwoorden op vragen komen hierbij geregeld aan bod. Wij bieden je de kans deze opdrachten uit te voeren in een didactisch reisbureau en nieuwe vaklokalen, voorzien van alle communicatiemiddelen en in een moderne multimedia- omgeving. In het zesde jaar kan je de oefeningen bovendien in de praktijk omzetten tijdens de twee weken stage in een reisbureau of hotel.

Een leerling die de derde graad met succes beëindigd heeft, kan als toeristisch medewerker aan de slag: als toeristisch baliemedewerker, als administratief medewerker in de back office van bv. Een touroperator en als vertegenwoordiger van een touroperator die op de vakantiebestemming de klanten opvangt als toeristische gids, animator, …

De studierichting stelt leerlingen ook in staat aansluiting te vinden bij de bacheloropleidingen binnen het toerismeonderwijs. Wie een eenjarige praktische, beroepsgerichte specialisatie verkiest kan terecht in een zevende specialisatiejaar.

1ste jaar 2de jaar
Richtingspecifieke vakken    
Aardrijkskunde 3 3
Integrale opdrachten 3 4
Kunst en cultuur 2 2
Toegepaste economie 2 2
Toeristische bestemmingen 2 2
Toeristische organisatie 2 2
Stage   2
     
Algemene vakken    
Godsdienst 2 2
Duits 2 1
Engels 3 3
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen   1
Nederlands 3 3
Wiskunde 2 2
     
Totaal 33 34

Activiteiten
Bijkomende activiteiten: culturele activiteiten zoals museumbezoek, theater- en film-voorstellingen, bezinningsdagen, sportdag, middagsport, stads- en havenbezoeken, …

In de afdeling Toerisme worden regelmatig studiereizen georganiseerd. Deze reizen sluiten aan bij de thema’s die in de lessen behandeld worden.

 

 

 

 

© KNMC - site JOMA
Maantjessteenweg 130 - 2170 Merksem
Telefoon: 03/645.59.60 - e-mail: joma(at)knmc.be