Sociale- en Technische Wetenschappen (derde graad tso)

Situering
Ben je sociaal bewogen en heb je een ruime belangstelling voor de wisselwerking tussen mens, voeding, milieu en je eigen positie daarin, dan is Sociale en technische wetenschappen een richting die deze aspecten bestudeert.

Je krijgt een wetenschappelijke onderbouwing vanuit de natuurwetenschappen en sociale wetenschappen en je leert integraal te werken.

In 'integrale opdrachten' (projectwerk) wordt nauw samengewerkt tussen de verschillende vakken die de eigenheid van deze richting bepalen: sociale wetenschappen, natuurwetenschappen, voeding, expressie- en presentatietechnieken.

Je leert met integrale opdrachten je kennis, vaardigheden en attitudes verder te ontwikkelen aan de hand van een aantal competenties: onderwerpen onderzoeken, een maaltijd voorbereiden voor een groep, een opdracht mondeling presenteren en ook jezelf beter leren kennen.

Het werken rond deze competenties, het gebruiken van verschillende werkvormen (groepswerk, begeleid zelfstandig leren, projectwerk) en een degelijke inhoudelijke opleiding zorgen voor een optimale voorbereiding op een professionele bacheloropleiding zoals laboratorium- en voedingstechnologie, orthopedagogie, ergotherapie, leerkracht secundair onderwijs, onderwijzer(es), kleuteronderwijzer(es), facilitaire dienstverlening, sociaal werk.

1ste jaar
2de jaar
Richtingspecifieke vakken
 
 
Integrale opdrachten
5
5
Natuurwetenschappen
4
5
Sociale wetenschappen
5
4
Algemene vakken
Godsdienst
2
2
Aardrijkskunde
1
1
Engels
2
2
Frans
3
3
Geschiedenis
1
1
Lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
4
4
Wiskunde
3
3
Totaal
32
32

Activiteiten
Volgende activiteiten komen aan bod: culturele activiteiten zoals theater- en filmvoorstellingen,  bezinningsdagen, sportdag, middagsport, stadsbezoeken, informatieve projecten, …

 

 

 

 

© KNMC - site JOMA
Maantjessteenweg 130 - 2170 Merksem
Telefoon: 03/645.59.60 - e-mail: joma(at)knmc.be