IT en netwerken (Informaticabeheer) - derde graad tso

Situering
Heb je een uitgesproken interesse voor Informatica, zowel voor netwerkbeheer (configuratie en installatie van client-server systemen, netwerkapparatuur en pc-hardware) als softwarebeheer (kantoorapplicaties) en -ontwikkeling (o.a. Webapplicaties, databases)? Ben je technisch gericht? Heb je ook wiskundig inzicht? Bestudeer dan bijgevoegd lessenrooster.

Wat staat er in deze richting op het menu wat informatica betreft? Heel wat … logisch, gezien de verscheidenheid van taken die een informaticus in het beroepsleven op zich neemt.

Hierbij vind je het overzicht van de leerstofcomponenten voor het kernvak Informatica:

 • Hardware
  Je verwerft een basiskennis hardware en bent in staat om kleine herstellingen zelf uit te voeren. Tevens ben je in staat om de nodige configuraties tot stand te brengen.

 • Systeembeheer: configuratie client-server configuraties
  Je leert kleine tot middelgrote informaticasystemen (servers) installeren, onderhouden, configureren op basis van actuele, veel gebruikte software.

 • Systeembeheer: configuratie netwerken
  Je leert welke facetten er komen kijken bij het tot stand brengen en operationeel houden van een beperkt client-server netwerk (o.a. configuratie netwerkapparatuur zoals switches, routers, enz.). Je leert daarnaast hoe je netwerken kunt 'monitoren'.

 • Softwarepakketten: gebruik kantoorsoftware
  Je wordt opgeleid tot ‘Power User’ voor wat betreft het gebruik van MS Office, zodanig dat je andere gebruikers kan ondersteunen en bij problemen helpen.

 • Softwareontwikkeling met behulp van C# (.NET Framework)
  Je leert hoe je zelf een kleine administratieve toepassing kunt ontwikkelen, een dynamische website met invulformulieren tot stand brengen, een kleine Windows Forms toepassing realiseren, hoe apps te maken, enz. Via het hands-on ontwikkelen van allerlei 'Console applicaties' leer je bovendien de nodige basisstructuren gebruiken en maak je kennis met de wereld van het object-georiënteerd ontwikkelen.

 • Softwareontwikkeling: gelaagde applicaties ontwikkelen met C#
  Je leert hoe in een moderne applicatie user interface code (UI), logische code (business logic) en datacode (data access layer) als 'aparte lagen' ontwikkeld worden en met mekaar communiceren. Deze manier van ontwikkelen maakte de laatste jaren sterk opgang, vooral in functie van het ontwikkelen van mobiele applicaties (apps) en data-driven websites. Het spreekt voor zich dat we hieraan niet voorbijgaan. Deze leerstof komt vooral tijdens het tweede jaar van de opleiding aan bod.

 • Analyse en modeling
  Je leert een aantal schematechnieken gebruiken die je toelaten de 'application flow' en gebruikte objecten van een toepassing te visualiseren.

 • Analyse van databehoeften
  Je bent na afloop van dit cursusonderdeel in staat om een databehoefte te interpreteren en om te zetten naar een databaseontwerp.

 • Stage (14 dagen aansluitend)
  Je gaat concrete opdrachten vervullen in een informatica-afdeling van een bedrijf (voornamelijk in functie van systeembeheer, eventueel softwareontwikkeling). De stage kan plaatshebben in de Antwerpse regio, maar evengoed in één van onze buurlanden of zelfs in Spanje (ict-stage te Madrid via Erasmus+).

Klinkt dit moeilijk?
Geen nood, laat je niet afschrikken. Alles wordt stap voor stap uitgelegd tijdens deze tweejarige opleiding. Specifieke voorkennis als dusdanig is niet vereist, met uitzondering van het gebruik van een tekstverwerker, een rekenblad en een pakket voor gegevensbeheer (een overzicht van de specifieke vereiste voorkennis in functie van de voornoemde software is beschikbaar bij de inschrijving).

De opleidingscomponenten worden daarbij zo praktisch mogelijk opgevat. Zo werk je tijdens de practica met actuele software/systemen en wordt uitgegaan van concrete situaties die zich in het bedrijfsleven voordoen. Bovendien nodigen we regelmatig sprekers uit het bedrijfsleven uit, die vanuit hun ervaring bepaalde onderwerpen komen toelichten. Tevens wordt er naar gestreefd om in de mate van het mogelijke bedrijfsbezoeken af te leggen, een developer conference bij te wonen, enz.

Materiële vereisten qua hardware
Wat heb je nodig om deze richting succesvol te kunnen volgen?

Laat ons duidelijk wezen: je Informaticaleerkrachten verwachten niet dat je een nieuwe pc of laptop aanschaft wanneer je de richting Informaticabeheer aanvangt. Wanneer je beschikt over een relatief recent toestel (een pc die minder dan vier jaar oud is), dan volstaat dit ruimschoots. In het tweede jaar van deze opleiding (6IB) kan het wenselijk zijn om over een performantere machine te beschikken, wanneer je met serversystemen werkt. Merk echter op dat veel machines met het bijsteken van voldoende RAM-modules en/of nieuwere, snellere harde schijven (o.a. SSD) vaak al veel vlotter draaien.

 

Toekomstmogelijkheden
Wat na de opleiding Informaticabeheer?

Deze afdeling is een doorstromingsrichting naar het hoger onderwijs. Na deze opleiding heb je een streepje voor wat het vak Informatica betreft bij het volgen van een informaticagerelateerde opleiding (professionele bachelor: Informatica, Multimedia, Ict-Management, enz.). Uiteraard blijven er nog voldoende mogelijkheden open om verder te studeren in andere studierichtingen van het hoger onderwijs.

Wie niet wenst verder te studeren, kan meteen aan de slag in het bedrijfsleven, bijvoorbeeld als informaticacoördinator in een KMO. Jouw taak wordt de computergebruikers ondersteunen, zowel wat apparatuur alsook programmatuur betreft.

 

1ste jaar 2de jaar
Richtingspecifieke vakken    
Engels 3 3
Nederlands 3 3
Ondernemend project 1 1
Toegepaste informatica 11 9
Wiskunde 4 4
Stage   2
     
Algemene vakken    
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
     
Totaal 32 32

Stage
Tijdens het laatste jaar (het tweede jaar van deze opleiding) heeft in de loop van het tweede semester de stage plaats. Het doel van deze veertiendaagse stage is vooral kennismaken met het bedrijsleven en ervaren hoe een bedrijf met ict omspringt. In deze context worden onze leerlingen voornamelijk ingeschakeld in functie van het beheer van computersystemen die op het betreffende bedrijf aanwezig zijn.

Het is de bedoeling dat leerlingen zelf een stageplaats zoeken via informele contacten (familie, vrienden, kennissen, enz.).

 

Buitenlandse ict-stage (Erasmus+)
Vanaf schooljaar 2015-2016 biedt onze school aan geselecteerde leerlingen de mogelijkheid om via het Erasmus+ programma ict-stage te lopen in een Europese metropool.

Tijdens het schooljaar 2019-2020 had onze buitenlandse stage plaats in Madrid. De voorbije schooljaren werden echter ook buitenlandse stages georganiseerd te Barcelona. Lees de blogberichten van de ict-stage te Barcelona (februari 2019) of de blogberichten van de Erasmus+ stage tijdens het schooljaar 2017-2018.

Stage lopen in het buitenland is zondermeer een geweldige uitdaging, die kan uitgroeien tot een unieke, onvergetelijke ervaring voor de deelnemende leerlingen. Onze school is hierbij de enige school in de regio die in de richting 'IT en netwerken' ict-stage in een Europese metropool aanbiedt.

 

Activiteiten
Volgende activiteiten komen aan bod: culturele activiteiten zoals theater- en filmvoorstellingen,  onthaalactiviteiten, sportdag, middagsport, stadsbezoeken, een meerdaagse excursie naar het buitenland, bedrijfsbezoeken,…

Deelname aan de Vlaamse programmeerwedstrijd
Teams bestaande uit drie leerlingen lossen op een woensdagmiddag in het tweede trimester (februari/maart) samen met leerlingen uit vele andere Vlaamse scholen programmeervraagstukken op. Ze bereiden zich gedurende het eerste trimester hier in team op voor. Hierbij kunnen ze rekenen op coaching door wiskundeleraren en informaticaleerkrachten.

De voorbije jaren namen teams met leerlingen uit onze richting Informaticabeheer deel aan de Vlaamse Programmeerwedstrijd (organisatie van KU Leuven en Thomas More Hogeschool).

Tijdens het schooljaar 2013-2014 viel het JOMA 'Start2Code'-team in de prijzen en namen de leerlingen na afloop een smartphone mee naar huis. Tijdens het schooljaar 2014-2015 behaalde ons team een eervolle vierde plaats op een totaal van 31 deelnemers.

In functie van de interesse en mogelijkheden van onze leerlingen voor deze wedstrijd hopen we ook in de toekomst hieraan deel te nemen.

Bezoek aan een datacenter
Leerlingen van het zesde jaar Informaticabeheer bezoeken in de loop van het schooljaar een datacenter en leren er hoe er in de praktijk omgesprongen wordt met glasvezelverbindingen, security, klimaatregeling, brandbeveiliging, de opstart van dieselgeneratoren, surveillance van het servergebouw, noodzakelijke investeringen, enz.

 

 

 

 

© KNMC - site JOMA
Maantjessteenweg 130 - 2170 Merksem
Telefoon: 03/645.59.60 - e-mail: joma(at)knmc.be