Marketing en ondernemen (Handel) - derde graad tso

Situering
Deze richting maakt je vertrouwd met het reilen en zeilen van de handelswereld.  De evolutie in de handelswereld wordt op de voet gevolgd. 

In het vak bedrijfseconomie maak je kennis met:

  1. de activiteiten in de commerciële en boekhoudafdelingen van een bedrijf;
  2. de documenten die in de administratie van een bedrijf worden gebruikt;
  3. technieken van het dubbel boekhouden;
  4. verkoopstechnieken.

Deze leerstofonderdelen worden ondersteund door didactische softwarepakketten.
Het spreekt vanzelf dat in het handelsonderwijs de computer een belangrijke plaats inneemt.
 Je leert niet alleen het klavier beheersen, maar ook alle informaticakantoortoepassingen (database, rekenblad, presentatiepakket,…) gebruiken.

Deze specifieke handelsvakken worden aangevuld met een algemeen vormend pakket waarin wiskunde en talen  de nodige aandacht krijgen.  Aangepast aan de studierichting leggen zij een stevige basis voor verdere studies in de sectoren handel, boekhouding en informatica.

Voor leerlingen die uit andere studierichtingen komen, organiseren wij inhaallessen.


1ste jaar 2de jaar
Richtingspecifieke vakken    
Bedrijfseconomie 10 10*
Duits 2 2
Engels 3 3
Frans 4 4
Nederlands 3 3
Wiskunde 3 3
     
Algemene vakken    
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
     
Totaal 32 32

* inclusief stage 2 weken

Activiteiten
Volgende activiteiten komen aan bod: culturele activiteiten zoals museumbezoek, bibliotheekbezoek, theater- en filmvoorstellingen, diverse excursies, onthaalactiviteiten, sportdag, middagsport, … 

 

 

© KNMC - site JOMA
Maantjessteenweg 130 - 2170 Merksem
Telefoon: 03/645.59.60 - e-mail: joma(at)knmc.be