Accountancy en IT (Boekhouden-informatica) - derde graad tso

Situering
Profiel
Uit welke richtingen kan je instappen?
Wat na Accountancy en IT (Boekhouden-informatica)?
Lessentabel
Stage
Activiteiten

Profiel

Zoek je een studierichting met een brede algemene vorming die je voorbereidt op het hoger onderwijs? Heb je een stevig wiskundig inzicht en een flinke dosis logisch denkvermogen? Heb je ondernemingszin? Een doorgedreven planning en werkorganisatie schrikken jou niet af? Dan is dit jouw richting!

Deze studierichting bereidt je voor op verder studeren in het hoger onderwijs (professionele bachelor) of, na een schakelprogramma, op een master.

Daarom biedt deze richting een brede en evenwichtige vorming met 3 componenten:

 • een stevige algemene vorming
 • een flinke portie talen waaronder Nederlands, Frans en Engels met specifieke aandacht voor praktische vaardigheden in een bedrijfseconomische omgeving
 • een sterke bedrijfsgerichte vorming bestaande uit:
 • een boekhoudkundig gedeelte
 • een bedrijfseconomisch gedeelte
 • een luik toegepaste informatica

In deze studierichting heb je de kans om kennis te maken met de bedrijfswereld door twee weken stage te lopen. Die stage vormt de basis voor de geïntegreerde proef (eindwerk).


BEDRIJFSECONOMIE
In dit vak leggen we de klemtoon op het beleid van een onderneming en op de repercussies op boekhoudkundig vlak. Er is ook aandacht voor de dubbele boekhouding, kostprijsberekening, de jaarrekeninganalyse en de investeringsanalyse in een onderneming.


TOEGEPASTE INFORMATICA
Het vak toegepaste informatica legt vooral de nadruk op de analyse van bedrijfsadministratieve problemen en op het ontwikkelen van oplossingen hiervoor.

Je leert er programmeren op twee manieren:

 • je leert toepassingssoftware gebruiken om bedrijfsadministratie te automatiseren;
 • je ontwikkelt databanken en gebruiksvriendelijke (web)toepassingen aan de hand van een actuele programmeeromgeving.


Uit welke richtingen kan je instappen?

De meeste leerlingen stappen in na een tweede graad Handel (Ondernemen en IT). Een instap is ook haalbaar vanuit de tweede gaard ASO en vanuit enkele andere studierichtingen van de tweede graad TSO mits voldoende motivatie en aanleg voor de vaardigheden in deze studierichting.

Als je geen les volgde in het studiegebied Handel, rekenen wij op een extra inspanning om de achterstand in bedrijfseconomie en in toegepaste informatica weg te werken.Wat na Boekhouden-Informatica?
Op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad behaal je het diploma secundair onderwijs. Hiermee kan je een professionele bachelor behalen in:

 • een economisch studiegebied: verzekeringswezen, accountancy en fiscaliteit, logistiek management, marketing, communicatiemanagement, …
 • de informaticawereld: toegepaste informatica, multimedia en communicatietechnologie, …
 • andere studiegebieden: lerarenopleiding, sociaal werk, orthopedagogie, …

Na een professionele bachelor kan je, via een schakelprogramma, een masterdiploma behalen.Lessentabel

1ste jaar 2de jaar
Richtingspecifieke vakken    
Bedrijfseconomie 7 7*
Engels 3 3
Frans  3 3
Nederlands 3 3
Toegepaste informatica 5 5
Wiskunde 4 4
     
Algemene vakken    
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
     
Totaal 32 32

* = inclusief stage 2 weken

Stage
In het zesde jaar loop je 14 dagen stage. Het doel van deze stage is vooral kennismaken met de boekhouding en de administratie in een boekhoudkantoor. In deze context oefen je boekhoudkundige handelingen (het boeken van aankoop- en verkoopfacturen,  betalingen en inningen doen en ook diverse boekingen zoals lonen) aan de hand van een professioneel boekhoudpakket. Op deze manier pas je de verworven theoretische kennis toe in de praktijk.

De stagementor beoordeelt de leerling op vakkennis, vakgebonden attitudes en vaardigheden. De leerling – stagiair vult dagelijks zijn logboek in dat als basis dient voor het stageverslag.

De leerlingen zoeken zelf een stageplaats (boekhoudkantoor).


Activiteiten
Volgende activiteiten komen aan bod: culturele activiteiten zoals theater- en filmvoorstellingen, onthaalactiviteiten, sportdag, middagsport, stadsbezoeken, een meerdaagse excursie naar het buitenland, bedrijfsbezoeken, …© JOMA secundair
Maantjessteenweg 130 - 2170 Merksem
Telefoon: 03/645.59.60 - e-mail: info(at)jomasecundair.be