Moderne Talen-Wetenschappen (derde graad aso)

Situering
Zoek je een richting met toekomst zowel in wetenschappen als in talen en wil je op een aangename en moderne manier voorbereid worden, dan is Moderne Talen - Wetenschappen jouw richting.

Wetenschap is een netwerk van regels, wetten, theorieën en modellen.  De kennis van dit netwerk maakt het mogelijk om verschijnselen toe te lichten of te verklaren.  In deze richting leer je vaardigheden, inzichten en attitudes om de verworven kennis optimaal te gebruiken.  Daardoor zal je persoonlijkheid verder harmonisch ontwikkelen en je toelaten allerlei vragen en problemen uit het dagelijks leven met inzicht op te lossen.  Wetenschappen zijn in die zin ook cultuurscheppend en -bepalend.

Talenkennis, meertalige communicatieve vaardigheden en literaire vorming bieden je de mogelijkheid om steeds meer vensters en deuren op wereld en maatschappij open te zetten.
Veranderingen gaan steeds sneller in onze veelkleurige en gemediatiseerde wereld waarin JOMA ook in taal wil bijdragen tot je meervoudige geletterdheid.

Voor de invulling van het vak vrije ruimte kiest JOMA ervoor om vanaf 01-09-2014 het vak Informaticawetenschappen in te richten. In het dagelijkse leven kunnen we niet meer om het internet, computerapplicaties en apps heen. We worden er steeds meer mee geconfronteerd en maken er bijna voortdurend gebruik van. Tijdens het vak informaticawetenschappen, gespreid over de 2 jaren, leer je de opbouw van websites met databanken begrijpen en ook zelf een website maken. Je leert ook zelf computerapplicaties programmeren, dit in een vakoverschrijdende context.

Deze ASO-richting bereidt voor op verdere studies met een sterk wetenschappelijke component zoals de opleiding tot bachelor en master in biologie, fysica, chemie, tot master handelsingenieurwetenschappen,  enz.

1ste jaar 2de jaar
Richtingspecifieke vakken    
Aardrijkskunde 1 2
Biologie 2 1
Chemie 2 2
Frans 4 4
Duits 2 2
Engels 3 3
Frans 4 4
Fysica 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
Algemene vakken    
Godsdienst 2 2
Esthetica 1 1
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Informaticawetenschappen 1 1
     
Totaal 32 32

Activiteiten
Volgende activiteiten komen aan bod: culturele activiteiten zoals museumbezoek, theater- en filmvoorstellingen, bezinningsdagen, sportdag, middagsport, een meerdaagse excursie naar het buitenland, wetenschappelijke voordrachten en tentoonstellingen, … 

 

 

© KNMC - site JOMA
Maantjessteenweg 130 - 2170 Merksem
Telefoon: 03/645.59.60 - e-mail: joma(at)knmc.be