Economie-Moderne Talen (derde graad aso)

Situering
In de derde graad wordt voortgebouwd op de inzichten die je verworven hebt in de richting Economie van de tweede graad.
De sociaal-economische context wordt nu verbreed en uitgebreid naar o.a. de nationale en internationale marktwerking. Op bedrijfseconomisch vlak komen de beleidsvorming en financiële structuur aan bod.

Talenkennis, meertalige communicatieve vaardigheden en literaire vorming bieden je de mogelijkheid om steeds meer vensters en deuren op wereld en maatschappij open te zetten.
Veranderingen gaan steeds sneller in onze veelkleurige en gemediatiseerde wereld waarin JOMA ook in taal wil bijdragen tot je meervoudige geletterdheid.

Voor de invulling van het vak vrije ruimte kiest JOMA ervoor om vanaf 01-09-2014 het vak Informaticawetenschappen in te richten. In het dagelijkse leven kunnen we niet meer om het internet, computerapplicaties en apps heen. We worden er steeds meer mee geconfronteerd en maken er bijna voortdurend gebruik van. Tijdens het vak informaticawetenschappen, gespreid over de 2 jaren, leer je de opbouw van websites met databanken begrijpen en ook zelf een website maken. Je leert ook zelf computerapplicaties programmeren, dit in een vakoverschrijdende context.

Deze ASO-richting vormt een goede basis voor een brede waaier van keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs.  Zo vindt deze richting o.a. aansluiting bij de opleiding tot bachelor TEW-bedrijfskunde, master TEW-Economisch beleid, enz.

1ste jaar 2de jaar
Richtingspecifieke vakken    
Duits 2 2
Economie 5 5
Engels 3 3
Frans 4 4
Nederlands 4 4
Algemene vakken    
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Esthetica 1 1
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Informaticawetenschappen 1 1
Wiskunde 3 3
     
Totaal 32 32

Activiteiten
Volgende activiteiten komen aan bod: culturele activiteiten zoals museumbezoek, theater- en filmvoorstellingen,  bezinningsdagen, sportdag, middagsport, een meerdaagse excursie naar het buitenland, bedrijfsbezoeken, … 

 

 

© KNMC - site JOMA
Maantjessteenweg 130 - 2170 Merksem
Telefoon: 03/645.59.60 - e-mail: joma(at)knmc.be