Schooltaalwoordenboek

Klik op een letter om de woordenlijst bij de bijhorende letter te bekijken.

 

WoordVerklaringVoorbeeldzinWoordfamilie
vanzelfsprekendlogisch, natuurlijkVoor een proefwerk moet je goed studeren. Dat is vanzelfsprekend. 
variant, de andere vorm, afwijkingEr zijn verschillende varianten van dat verhaal in omloop.variëren
vastleggeneen afspraak of regel bepalenKunnen we de data van de volgende vergaderingen vastleggen? 
vaststellenmerken dat iets zo is, constaterenToen ik thuis kwam, stelde ik vast dat er ingebroken was.de vaststelling
vaststelling, dewat je opmerkt, constateertJan kwam tot de vaststelling dat niet alle mensen even eerlijk zijn.vaststellen
veelvuldigwat vaak voorkomt of gebeurt, dikwijlsDe laatste tijd komt die groep veelvuldig op televisiehet veelvoud
verantwoordelijkervoor zorgen dat er iets gebeurtBen jij verantwoordelijk voor de orde van de klas.verantwoorden
verantwoordenuitleg geven bij, rechtvaardigenIk moest me verantwoorden voor de uitgaven.de verantwoording
verband, hetde relatie tussen mensen, dingenMeestal is er een logisch verband tussen flink studeren en veel punten halen.verbinden
verbeelding, defantasieIn mijn verbeelding ben ik wel eens een popster.(zich) verbeelden
verbindentwee of meer zaken/mensen met elkaar in contact brengenVerbind in de volgende oefening de woorden met hun juiste verklaring.het verbond, de verbinding
vergelijkende gelijkenissen en verschillen tussen twee of meer zaken bestuderenWat merk je als we zoogdieren en reptielen met elkaar vergelijken?de vergelijking
vergelijking, dehet kijken naar verschillen en overeenkomsten, zaken vergelijkenNa vergelijking van de scholen maakte hij zijn keuze. vergelijken
verhouding, dede relatie, hoe mensen en dingen met elkaar te maken hebben.Jans ouders zijn gescheiden. Hun verhouding is nu louter vriendschappelijk.verhouden
verklarenduidelijk maken, uitleggenVerklaar waarom een vierkant ook een rechthoek is.de verklaring
verklaring, dede uitlegWetenschappers hebben soms geen verklaring voor het gedrag van dieren.verklaren
verkondigenin het openbaar vertellenElias verkondigde gisteren luid dat hij de slimste van de klas was.de verkondiging
verloop, hetde wijze waarop iets gebeurtHet verloop van de wedstrijd was erg spannend.verlopen
verlopenvoorbijgaanEr zijn heel wat jaren verlopen sinds het overlijden van mijn grootvader.het verloop
verlopenongeldig worden omdat de periode verstreken is.Mijn abonnement op De Lijn is vorige week verlopen. 
vermeldenofficieel laten weten Te laat komen wordt altijd in de agenda vermeld.de vermelding
vermelding, dewat je meedeelt of opschrijftZonder vermelding van je geboortedatum is die inschrijving niet geldig.vermelden
vermijdenzorgen dat iets niet gebeurt, iets voorkomenOm ruzie met zijn moeder te vermijden, kwam Kenny steeds op tijd thuis.de vermijding
vermoedelijkwaarschijnlijk, je denkt dat het zo isHij is al een tijdje geblesseerd. Daarom kan hij zaterdag vermoedelijk niet meespelen.vermoeden
vermogen, hetde capaciteit, de kwaliteit om iets te doenMensen hebben het vermogen te denken. 
vernemeninformatie ontvangenIk heb net vernomen dat er morgen geen wedstrijd is. 
veronderstellendenken dat iets waar is, aannemenIk veronderstel dat iedereen bereid is om Jana te helpen.de veronderstelling
verplichtiets dat moetJe bent verplicht te stoppen voor een rood licht.de verplichting
verrichtendoen Ik moet nog heel wat werk verrichten eer ik klaar ben.de verrichting
verschaffengevenDe inbreker verschafte de politie alle informatie die nodig was om de buit terug te vinden. 
verscheidenheid, deafwisseling, variatieNiemand verveelde zich door de grote verscheidenheid aan activiteiten. 
verschijnsel, hetwat zich voordoet, het fenomeenEen zonsverduistering is een eigenaardig verschijnsel.verschijnen
verschil, hetwat anders isAls je dingen met elkaar vergelijkt, dan zoek je naar gelijkenissen en verschillen.verschillen
versie, deelk van de manieren waarop iets gepresenteerd wordtBezorg jij me de verbeterde versie van onze taak? 
verspreidenzorgen dat iets overal komtDit blad wordt verspreid over heel Vlaanderen.de verspreiding
verspreiding, deplaatsing, verdelingWe namen maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.verspreiden
verstaan onderbetekenis geven aan ietsHij verstaat iets anders onder trouw dan zijn vriendin.de verstaander
verticaalvan boven naar beneden of omgekeerdEen kantlijn liep verticaal over het blad. 
vervangenvoor iets/iemand in de plaats komenDe stuntman verving de filmster in de gevaarlijke scènes.de vervanger
vervolgensdaarnaEerst goed lezen, vervolgens nadenken en dan antwoorden.volgen
vervolledigenaanvullen, invullen, iets volledig makenDe jonge voetballer vervolledigt het Belgische team.de vervollediging
verwaarlozen te weinig aandacht besteden aan Heel wat leerlingen verwaarlozen hun huiswerk en behalen daardoor slechte punten. verwaarloosd, verwaarloosbaar, de verwaarlozing
verwarrendoor elkaar halen, verwisselenZe werd vaak verward met haar tweelingzus.de verwarring, in de war zijn, wartaal
verwerkeniets gebruiken om er iets van te makenIn die fabriek verwerken ze houtafval tot spaanplaten. Ik heb je opmerkingen in de nieuwe versie verwerkt.de verwerking
verwijzen naariets noemen wat ermee te maken heeftIn de les spelling verwijst de leerkracht vaak naar de spraakkunst.de verwijzing
verwijzing, deaanwijzing die naar een andere plaats verwijstOp p. 38 van je werkboek vind je een verwijzing naar de extra oefeningen.verwijzen
verzinnenbedenken, fantaserenHij had het hele avontuur verzonnen.het verzinsel
vialangs, doorJe kunt ook naar school fietsen via deze weg. 
visueelzichtbaarIn een schema kan je je leerstof visueel voorstellen, waardoor je makkelijk kunt zien wat je moet kennen.visualiseren
voldoenvoldoende zijn, beantwoorden aan de verwachtingenHij voldoet voor Nederlands, maar niet voor wiskunde.voldoende
volgensnaar iemand zijn mening, op de manier vanVolgens mijn buurman was vroeger alles beter. 
volgorde, devolgens een bepaalde ordeBeantwoord de vragen in de volgorde waarin ze gesteld zijn.volgen
volledigzonder dat er iets ontbreekt, compleetHij heeft de taak volledig afgewerkt. vervolledigen
voordeel, hethet positieve, de goede kantHet is een voordeel om dicht bij de school te wonen.voordelig
voorkeur, dewat je het liefst hebtIk heb een voorkeur voor moderne muziek. 
voorkomenplaatsvinden, gebeurenHet komt voor dat leerlingen een lesuur studie hebben. 
voorkomenvermijden, zorgen dat iets niet gebeurtEen slecht rapport kan je voorkomen door goed te studeren. 
voorlopigwat nog kan veranderenTom schreef eerste een voorlopige versie van zijn tekst. 
vooroordeel, hetmening die je hebt over een zaak of persoon die je niet goed kentDat meisjes beter studeren dan jongens is een vooroordeel.oordelen
voorspelling, dede uitspraak over de toekomstDe voorspellingen van onze weerman komen meestal uit.voorspellen
voorstel, heteen plan dat de anderen moeten goedkeurenHet voorstel van de leerlingenraad werd door de directeur aanvaard.voorstellen
voorstelleneen plan of idee aan anderen uitleggenIk stel voor dat we over een kwartiertje pauze nemen.de voorstelling, het voorstel
voorstellenje beeldt iets/iemand uit, je geeft een beeld van iemand/ietsMisschien begrijp je het vraagstuk beter als we er een schematische voorstelling van maken. 
voorstelling, dehet beeld dat je van iets/iemand hebtSoms maak ik me een voorstelling van de ideale wereld.voorstellen
voortdurendsteeds, de hele tijd, constantHij stoort voortdurend de lessen.duren
voorwaarde, dewat nodig is voor iets anders, wat eerst moet gebeurenEen voorwaarde om mee te mogen doen, is dat je lid wordt.voorwaardelijk
voorzienin de toekomst zien gebeuren, zien aankomenAls je zo doorgaat, voorzie ik problemen in juni.de voorziening
voorzienzorgen voorIn heel wat oorlogsgebieden voorziet de organisatie ‘Artsen zonder grenzen’ in medische hulp. 
vormenmaken, laten ontstaanDe bomen vormen een kring op het plein.de vorming
vorming, dede ontwikkeling, opleidingRespect opbrengen maakt deel uit van je vorming.vormen
vorming, dehet ontstaan van ietsTijdens de koude wintermaanden heb je regelmatig ijsvorming op de ruiten van je wagen. 


 

 

 

© KNMC - site JOMA
Maantjessteenweg 130 - 2170 Merksem
Telefoon: 03/645.59.60 - e-mail: joma(at)knmc.be