Schooltaalwoordenboek

Klik op een letter om de woordenlijst bij de bijhorende letter te bekijken.

 

WoordVerklaringVoorbeeldzinWoordfamilie
basis, dehet begin, waaruit iets anders is ontstaanEen misverstand lag aan de basis van die ruzie.baseren
beantwoordenantwoord geven op Je moet de vragen beantwoorden met een volzin.het antwoord
bedenkenverzinnen, denkend een idee krijgenLaten we een leuke naam bedenken voor onze hond.de bedenking
bedenking, deeen opmerking, een aantekeningDe leraar had enkele bedenkingen bij mijn schrijfopdracht.bedenken
bedoelenwat je wil zeggenIedereen begreep wat hij met dat gebaar bedoelde.de bedoeling
bedoeling, dewat je wil bereikenHet is de bedoeling dat de opdracht na de les gemaakt is.bedoelen
bedrageneen bedrag kosten De prijs van die schooluitstap bedraagt 10 euro per leerling.het bedrag
beeld, heteen voorstelling, indrukIk had een heel ander beeld van die leerling.inbeelden, uitbeelden
beeld, hetwat je ziet op een foto, tekeningWe zagen mooie beelden van Turkije 
begrijpeniets verstaanIk begrijp wat de leraar vertelt.begrijpelijk
begrip, hetalles wat je met een woord kunt uitdrukkenIn de klas moeten we in groepjes van drie over het begrip ‘vrijheid’ praten.begrijpen
begrip, hethet gegeven dat je iemand/iets verstaat/aanvoeltDe leraar had begrip voor de slechte resultaten van Luna. 
behalveuitgezonderd, maar dit nietMark heeft goede punten op zijn rapport, behalve voor Frans. 
behandelenover iets schrijven of vertellenIn dit hoofdstuk behandelt de auteur de oorzaken van de vervuiling.de behandeling
behoren moeten doen wat van jou verwacht wordtLeerlingen behoren het schoolreglement te respecteren.de toebehoren
behoren (tot)een deel zijn van een groter geheelEen leerling behoort tot een klasgroep. 
beïnvloedeninvloed hebben op iets of iemand, proberen te veranderenReclame heeft tot doel je koopgedrag te beïnvloeden.de invloed, beïnvloedbaar
beknoptin het kort, enkel de hoofdzakenSamenvattingen zijn meestal beknopt. 
bekomen verkrijgen Je kan een goed resultaat bekomen door nauwkeurig te werken. 
bekomen (van)weer tot jezelf komenNa een loopwedstrijd moet je even bekomen. 
bemiddeleneen oplossing proberen vinden voor een probleem waarin je zelf geen partij bentDe politie moest bemiddelen bij de burenruzie.de bemiddelaar, de bemiddeling
benaderenin de buurt komenHij benadert de hond voorzichtig.bij benadering
benaming, dede naam die men aan iets of iemand geeftDe nieuwe benaming van onze sportclub is ‘Sportfit’.de naam
benodigdheden, dealles wat je nodig hebt voor ietsJan nam al zijn benodigdheden om te schilderen: penselen, verf,…nodig
benoemeneen naam geven, zeggen wat iets isBenoem de onderdelen van de fiets.de benoeming
beoordeleneen mening geven over ietsBeoordeel de spreekbeurt van je klasgenoten.de beoordeling
bepaaldwat vastligtHet taalloket is op bepaalde uren open.bepalen, de bepaling
bepaaldeen afgebakende groep, een deel vanBepaalde paddenstoelen zijn giftig. 
bepalenzeggen hoe het moetMijn moeder bepaalt meestal welke kleren ik draag.de bepaling
beperktweinig, kleinIn een beperkt aantal gevallen kan een examen uitgesteld worden.beperken
bereikenop een plaats aankomenNa een lange busreis bereikten we onze slaapplaats.het bereik, bereikbaar
bereikencontact krijgen met iemand/ietsMijn boodschap bereikte haar te laat. 
bereikenresultaat behalenDoor hard te werken, bereikte hij goede schoolresultaten. 
beroep, hetde job die je doet om geld te verdienenHet beroep van mijn vader is leraar.beroepen op
beroep, hetde hulp die je zoekt bij iemand/ietsVoor de vertaling deed Ushi beroep op een woordenboek. 
beschikbaarals iets aanwezig is en je kunt het gebruikenOp het ogenblik van het ongeval was er geen ziekenwagen beschikbaar.beschikken over
beschouwenbekijken als, denken over, aandachtig kijken naarHij beschouwt haar als zijn beste vriendin.de beschouwing
beschrijvenvertellen hoe iemand/iets eruitzietDe auteur beschrijft zijn personages heel nauwkeurig.de beschrijving
beschrijving, deeen verhaal over hoe iets is of gebeurd isDe beschrijving van het landschap kwam overeen met de foto.beschrijven
besluitenna nadenken beslissenNa een gesprek over de rollen in de groep, besluiten we wie wat zal doen.het besluit
besluiteniets beëindigenDe directeur besloot zijn toespraak met een dankwoord. 
besprekenje mening geven over iets, praten over ietsBespreek de personages uit dat jeugdboek.de bespreking
bestaan uitopgebouwd zijn uit iets, inhouden De maaltijd bestaat uit aardappelen, sla en stukjes vlees. 
bestemming, dedoel waar iets of iemand naartoe moetHet verongelukte vliegtuig had New York als bestemming.bestemmen
betekenenwillen zeggenHet woord schoon betekent mooi.de betekenis
betekenenbelangrijk zijn voor iemandMijn grootouders betekenen veel voor mij. 
betrekkelijknogal, tamelijk In vergelijking met België is Frankrijk een betrekkelijk groot land. 
bevatteninhouden, in zich hebbenGroenten bevatten veel vitaminen en mineralen.bevattelijk
bevestigeniets vastmaken Hij bevestigt de luidsprekers aan de muur van de speelplaats.de bevestiging
bevestigenverklaren dat iets waar isDe klasgenoten bevestigen dat die leerling ziek naar huis ging.  
bevinding, deconclusie, resultaat van een onderzoekTijdens het onderzoek noteerde hij zijn bevindingen in een groen boekje. 
bewereniets zeggen zonder dat het bewezen isMijn broer beweert dat hij die vaas niet gebroken heeft, maar ik geloof hem niet.de bewering
bewering, deiets wat iemand zegtDe bewering dat de leerkracht morgen een test zal doen, is niet juist.beweren
bijlage, deeen apart stuk dat bij een boek of brief hoort, een aanhangselIn de bijlage krijg je meer informatie over ons product. 
bijsturenaanpassen, corrigerenIk kon de oefeningen goed, de leerkracht moest enkel af en toe wat bijsturen.de bijsturing
bijzaak, dewat minder belangrijk isIn een samenvatting schrijf je geen bijzaken. 
blijkenduidelijk zijn/wordenAchteraf bleek dat ze die taak toch niet had gemaakt. 
bondigkort en duidelijk, beknopt, zonder detailsKun je nog eens bondig herhalen wat je me gisteren vertelde? 
boodschap, dehet berichtDe leerlingen kregen de boodschap dat ze studie hadden.de boodschapper
boodschap, dede aankoopVoor de kookles moest de leraar nog enkele boodschappen doen. 
bovendienen nog, ook Zwemmen is gezond en bovendien erg leuk! 
brainstorm, degesprek waarin je spontaan nieuwe ideeën over een bepaald onderwerp laat opkomenDe leerlingen mochten via een brainstorm nieuwe ideeën aanbrengen over de schooluitstap.brainstormen


 

 

 

© KNMC - site JOMA
Maantjessteenweg 130 - 2170 Merksem
Telefoon: 03/645.59.60 - e-mail: joma(at)knmc.be