Schoolraad

Wat?
De schoolraad is een formeel participatieorgaan. De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders, het personeel, de lokale gemeenschap en de leerlingen. De schoolraad wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.

Het overleg of advies gaat over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen. Bijvoorbeeld:

 • Het studieaanbod
 • Het schoolreglement
 • De vaststelling van de criteria voor de verdeling van lestijden
 • Welzijn en veiligheid op de school
 • Infrastructuurwerken
 • Het schoolwerkplan

De schoolraad komt enkele keren per schooljaar samen en zal daarbij met de aanwezige betrokkenen de vooraf geagendeerde agendapunten bespreken. De bevindingen van de vergaderingen van de schoolraad worden in de verslagen weergegeven.

 

Wie?
Voor JOMA secundair zetelen onderstaande betrokkenen in de schoolraad:

 • Voor de leraren: Mevr. C. Snoeks, Dhr. T. Laenen, Mevr. K. Loubry
 • Voor de leerlingen: Nathalie Cornière, Djino Janssens en Kayli Verbeeck

  Leraren en leerlingen zijn bereikbaar via hun (at)jomasecundair e-mailadressen.

 • Voor de ouders: Fatiha Moeskops, Ellen Claessens en Els Degreef
 • Voor de lokale gemeenschap: Tanja Verhoeven, Greet De Beuckeleer en Andre Bertels
 • Mevr. D. Dedoncker is als afgevaardigde van het schoolbestuur aanwezig op de vergaderingen

 

Verslagen
De verslagen kan je hier lezen.
© JOMA secundair
Maantjessteenweg 130 - 2170 Merksem
Telefoon: 03/645.59.60 - e-mail: info(at)jomasecundair.be