Opvoedingsproject: Positief a.u.b!

Op deze pagina vind je het opvoedingsproject van onze school.

  • In JOMA willen we in onze aanpak vertrekken vanuit een groot geloof en vertrouwen in de kwaliteiten en mogelijkheden van elke jongere.

  • Daarom kiezen we voor een pedagogie van “bevestiging ” en “aanmoediging” om eigen grenzen te verleggen. We werken aan een schoolklimaat dat stimuleert tot maximale (studie)inzet.

  • Als “school in beweging” stimuleren we zelfstandig werk , samenwerking en creativiteit. We wensen dat leerlingen bewust bezig zijn met hun eigen groeiproces van “leren leren”.

    We geven leerlingen concrete medeverantwoordelijkheid om hun eigen school mee vorm te geven.

  • Vanuit de overtuiging dat we vooral leren door te “ervaren” bieden we ook veel leerervaringen aan buiten de leslokalen. Naast een algemene vorming willen we allerlei vormen van sociaal engagement stimuleren en leerlingen “weerbaar” maken. Een fundamenteel respect voor de eigenheid van elk-ander is hierbij heel belangrijk.

  • Om het dagelijks samenleven met zovelen in de school voor iedereen aangenaam te houden is er vanuit jaren ervaring een duidelijk “kader” van waarden en leefregels opgesteld.

  • Alle personeelsleden van onze school zullen bovenstaande opdrachten uitvoeren met een grote zorg voor iedere individuele leerling die ons wordt toevertrouwd. De zorg voor leerlingen met leermoeilijkheden of psychosociale problemen wordt structureel onderbouwd.

  • Ons opvoedingsproject beschouwen we als een hedendaagse invulling van de evangelische levenswaarden die wij als inspiratiebron gebruiken en als dragende kracht ervaren.
© JOMA secundair
Maantjessteenweg 130 - 2170 Merksem
Telefoon: 03/645.59.60 - e-mail: info(at)jomasecundair.be