Leerlingenparticipatie

Vertrouwensleerlingen voor leerlingen van het eerste jaar

Een groep enthousiaste leerlingen van het zesde jaar stellen zich ter beschikking als vertrouwensleerling voor leerlingen van het eerste jaar. Zij bieden een luisterend oor voor deze leerlingen, zijn tevens peter en meter van een eerste jaar en organiseren activiteiten voor en met hen. Kortom zij zorgen ervoor dat de leerlingen van het eerste jaar zich snel thuis voelen op onze school.

De naam Baloe werd door de vertrouwensleerlingen zelf gekozen. Baloe is de zorgzame beer uit Jungle Book. Bovendien schuilen de letters B en L in de naam en die verwijzen dan weer  naar het doel van dit project namelijk “Begeleiding” door “Leerlingen”.

De Baloeleden werken samen met het begeleidingsteam van de school en zullen leerlingen ook doorverwijzen naar de leerlingbegeleidster. Onze vertrouwensleerlingen volgen een basiscursus gesprekstechnieken en zullen discreet omgaan met alle informatie. Bovendien volgen zij ook opleidingssessies over verschillende onderwerpen. Zij krijgen ondersteuning van enkele leerkrachten die met hen regelmatig activiteiten evalueren en bespreken.

Leerlingen die een gesprek willen met één van de leden kunnen hen aanspreken of aankloppen aan het Baloelokaal op dinsdag en donderdag van 12.10 u tot 12.50 u. Op maandag en vrijdag zijn er ook Baloe’s aanwezig op de speelplaats van 12.20 u tot 12.50 u.

 

Wall-E (Werken Aan Leren Leren in het Eerste jaar)
De overgang van lager naar middelbaar onderwijs is niet niks! Wij merken dat het huiswerk voor sommige eerstejaarsleerlingen echt een probleem is: de ene heeft het moeilijk met plannen, leren en huistaken maken, de andere is thuis snel afgeleid en weer iemand anders heeft nood aan structuur of wil graag vragen stellen.

Gelukkig hebben wij in Joma veel leerlingen met een hart voor anderen. Een aantal vijfdejaars begeleiden vrijwillig een ‘petekind’ uit het eerste jaar bij het huiswerk.
Zij komen tweemaal per week een halfuurtje samen tijdens de middagpauze om te helpen bij

 1. huiswerk maken,
 2. lessen leren,
 3. huiswerk of examens plannen.

Bedoeling is natuurlijk dat de eerstejaarsleerlingen, dankzij de hulp en de structuur die we aanbieden, nadien beter in staat zijn hun huiswerk alleen te plannen en aan te pakken.

 

Leerlingenraad - JOMAX
 • Wat doet de Leerlingenraad?
 • Hoe functioneert deze?
 • Wat gebeurt er precies op de vergaderingen?

We vroegen het aan leerlingen van de Leerlingenraad …

 • Wij zijn een groep vrijwillige leerlingen die trachten ‘mee te denken’ over het beleid en de organisatie van onze school.
 • Wij mogen voorstellen doen om het voor leerlingen en leerkrachten aangenamer of gemakkelijker te maken om op JOMA secundair te functioneren.
 • Minstens om de twee maanden komen we samen en voor sommige onderwerpen worden extra leerlingen of leerkrachten uitgenodigd. We worden voor de praktische gang van zaken gesteund door twee leerkrachten, maar ook de directie is vaak aanwezig, hierdoor kunnen we doelgerichter werken.
 • We hebben enkele voorstellen van leerlingen door de leerlingenraad kunnen concretiseren. Zo hebben we nu een fruitautomaat en wordt er opnieuw middagsport voor de eerste graad georganiseerd. Er zijn ook tal van kleine vragen, ergernissen, leuke ideetjes, die de leerlingen van de school via de leerlingenraad bespreekbaar maken.
 • Kortom, we zijn een leuke groep ‘leerlingen met een mening’ en we nodigen alle enthousiaste, positief denkende creatievelingen uit om ons te komen versterken!

De vergadering wordt geleid door Mevr. V. Schollaert.

Heb jij een vraag of opmerking waarvan je vindt dat ze besproken moet worden op de leerlingenraad? Geef ze door aan de afgevaardigde van jouw klas/studierichting voor de leerlingenraad. Hij/zij zal je verder op de hoogte houden via het verslag dat na elke vergadering opgesteld wordt. Je kan dit verslag trouwens terugvinden op onze 'Elektronische leeromgeving'.

 

Activiteiten

Bezoek als JOMA secundair-leerling de Facebookgroep van de leerlingenraad! (aanmelding vereist)

 
© KNMC - site JOMA
Maantjessteenweg 130 - 2170 Merksem
Telefoon: 03/645.59.60 - e-mail: joma(at)knmc.be