Wall-E (Werken Aan Leren Leren in het Eerste jaar)

De overgang van lager naar middelbaar onderwijs is niet niks! Wij merken dat het huiswerk voor sommige eerstejaarsleerlingen echt een probleem is: de ene heeft het moeilijk met plannen, leren en huistaken maken, de andere is thuis snel afgeleid en weer iemand anders heeft nood aan structuur of wil graag vragen stellen.

Gelukkig hebben wij in Joma veel leerlingen met een hart voor anderen. Een aantal vijfdejaars begeleiden vrijwillig een ‘petekind’ uit het eerste jaar bij het huiswerk.
Zij komen tweemaal per week een halfuurtje samen tijdens de middagpauze om te helpen bij

  1. huiswerk maken,
  2. lessen leren,
  3. huiswerk of examens plannen.

Bedoeling is natuurlijk dat de eerstejaarsleerlingen, dankzij de hulp en de structuur die we aanbieden, nadien beter in staat zijn hun huiswerk alleen te plannen en aan te pakken.
© JOMA secundair
Maantjessteenweg 130 - 2170 Merksem
Telefoon: 03/645.59.60 - e-mail: info(at)jomasecundair.be