Historiek

In 1998 ontstond Katholiek Scholencentrum JOMA door het samenvoegen van het Sint-Jozefsinstituut en het Bisschoppelijk Instituut Mater Dei. In de volksmond jarenlang bekend als ‘Sint-Jozef’ en ‘Mater Dei’.


Intussen bestaat de fusieschool, vanaf april 2016 omgedoopt tot ‘JOMA secundair’, bijna 20 jaar. Als dynamische school blijven we ons aanpassen aan de veranderende onderwijsbehoeften. Hierna een historisch overzicht.

Hoe het ooit begon ...

Het Mater Dei Instituut
Mater Dei werd in 1924 opgericht door Z.E.H. Jozef Bamps, pastoor van onze parochie O.-L.-V. van Smarten. Het was een kleuter- en meisjesschool voor lager onderwijs.


De ‘Middelbare Afdeling’ startte in 1957 met naarmate de jaren ‘60 vorderden leerlingen in de richtingen familiale, verpleegaspiranten, moderne, economische en wetenschappelijke B. Vanaf september 1982 werd daar nog de richting toerisme aan toegevoegd.


De school stelde zich toen al voor als een actieve school op vlak van cultuur en sport. Twintig jaar lang organiseerde Mater Dei een ‘week van de cultuur’. Daar tekenden door de jaren heen heel wat grote namen present: Ernest Claes, Johan Daisne, Walter Van den Broeck, Lia Timmermans, Herman De Coninck, Eddy Van Vliet, Miel Cools, Chris De Bruyne en zeer veel anderen!

 

Het Sint-Jozefsinstituut


Het Sint-Jozefsinstituut werd opgericht in 1925. Het was een jongensschool die basis- en handelsonderwijs aanbood.


Sint-Jozef groeide net als Mater Dei snel uit tot een grote school. Toenemende leerlingenaantallen verplichtten de jongensschool tot de volledige verbouwing van de gebouwen aan de Maantjessteenweg.


Sint-Jozef bouwde in 1978 ook een sportzaal op de hoek van de Maantjessteenweg met de Frans Adriaenssensstraat, daar waar vroeger de kapel stond.


De sportzaal deed door de jaren heen niet enkel dienst als sportruimte, er werden ook evenementen georganiseerd. Met de opbrengst kon Sint-Jozef bouwprojecten realiseren.

Jarenlang waren er ook de legendarische Sprokkelfeesten met bal!


Op het einde van de jaren tachtig van de vorige eeuw deden de eerste computers hun intrede in het Sint-Jozefsinstituut. Een nieuwe wereld opende zich, zowel voor leerlingen als leerkrachten. Die eerste pc's waren machines met erg beperkte mogelijkheden. Via allerlei commando’s die met de functietoetsen werden gegeven, kon je via het DOS-besturingssysteem o.a. aan tekstverwerking doen. Tekst afdrukken gebeurde op een matrixprinter. Onze leerlingen leerden op deze computers ook programmeren in Basic. Destijds allemaal behoorlijk bij de tijd!


In 1998 was de fusie van de beide scholen een feit. Vanaf dan heette de eengemaakte school Katholiek Scholencentrum JOMA. Hoe dat in zijn werk ging, vertellen we in het volgende deel.

 Lees deel 2.

 

 

 

 

© JOMA secundair
Maantjessteenweg 130 - 2170 Merksem
Telefoon: 03/645.59.60 - e-mail: info(at)jomasecundair.be