Extra zorg op JOMA secundair

De school wil optimale leer- en ontwikkelingskansen realiseren voor alle leerlingen.

In de lijn van ons opvoedingsproject gaat speciale aandacht naar de kwetsbare jongeren: de leerlingen met leerstoornissen, de leerling met gedrags- en ontwikkelingsproblemen.  In samenspraak met deze leerlingen en hun ouders spreken we een haalbare begeleiding af opdat deze leerlingen optimale ontwikkelingskansen krijgen en zoveel mogelijk competenties verwerven.  We hopen ze zo mee klaar te stomen voor een toekomst waarin ze zelfstandig zullen participeren aan de samenleving.

JOMA secundair spant zich in om een begrijpende leeromgeving uit te bouwen, waarin jongeren zich aanvaard weten en gestimuleerd worden om een positief zelfbeeld te ontwikkelen.

 
© KNMC - site JOMA
Maantjessteenweg 130 - 2170 Merksem
Telefoon: 03/645.59.60 - e-mail: joma(at)knmc.be