Disclaimer

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de volledige website. Bij het gebruik van deze website stem je in met de bepalingen in deze disclaimer.

 

Privacyverklaring
Je kan deze website bezoeken zonder mee te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van jou vragen om bijvoorbeeld met je te corresponderen (bv. in functie van oudleerlingenactiviteiten), een inschrijving te verwezenlijken (bv. in functie van het oudleerlingencafé). Wij streven ernaar je dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie (naam, adresgegevens, enz.) via internet verzamelen.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Tevens kan je op elk moment vragen om persoonlijke gegevens uit onze bestanden te verwijderen.

Via multimediale bestanden (foto's, video's, enz.) worden leerlingen en/of leerkrachten mogelijk herkenbaar afgebeeld.  Dit  enkel in functie van informatieve en promotionele doeleinden binnen het kader van de digitale platformen waarop we als school aanwezig zijn.   Via de ondertekening van het schoolreglement hebben je ouders of voogd(en) (verantwoordelijken voor de minderjarige leerling) impliciet toestemming verleend. Wie niet wenst afgebeeld te worden, kan bij aanvang van het schooljaar hiertoe een schriftelijk verzoek richten aan de directeur van de school (zie bepalingen schoolreglement).

 

Aanwezigheid van onze school op sociale media
Onze school is aanwezig op Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, Instagram en Soundcloud. Reacties op het aangeboden materiaal worden gemonitord en verwijderd indien niet in overeenstemming met het opvoedingsproject en/of de leefregels van de school. De school behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande berichtgeving zaken te verwijderen op deze platformen.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. De school aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op de website.

 

Hyperlinks en verwijzingen
Via deze website kan je via hyperlinks doorverwezen worden naar websites van (andere) overheden, instanties en organisaties en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij kunnen geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. We bieden de links enkel ter informatie en voor je gebruiksgemak aan. De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

 

Gebruik van cookies
Deze website maakt geen gebruik van cookies (tekstbestanden die o.a. gegevens over je surfgedrag bijhouden). In het geval de website ooit gebruik zou maken van cookies, zal de gebruiker hiervan een melding te zien krijgen op het scherm, conform de voorschriften met betrekking tot cookies.

 

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij streven naar een optimale beschikbaarheid van deze website, maar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij de school of bij derden welke met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan JOMA secundair Merksem. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming.

 
© JOMA secundair
Maantjessteenweg 130 - 2170 Merksem
Telefoon: 03/645.59.60 - e-mail: info(at)jomasecundair.be