Info- en inschrijfmomenten op JOMA

1ste jaar (schooljaar 2020-2021)
Infomomenten
Op onze school (ingang Maantjessteenweg 130, Merksem)
Zondag 15 maart 2020 Infosessies om 10.30 u. en 12.30 u.
Rondleidingen tot 14 u.
Wij geven ook info op volgende beurzen
Maandag 20 januari 2020 Zurenborg School 'De Brug',
Steenbokstraat 3,
2018 Antwerpen
Van 19 u. tot 20.30 u.
Dinsdag 4 februari 2020 Deurne Cultuurcentrum
Frans Messingstraat 36
2018 Antwerpen
Van 17 u. tot 20.30 u.
Maandag 17 februari 2020 Merksem Districtshuis
Burgemeester J. Nolfplein 1
Van 19.30 u. tot 21 u.
Stappenplan inschrijving in het 1ste jaar (schooljaar 2020-2021)
Heeft de leerling een broer / zus in JOMA secundair of is de leerling een kind van een personeelslid?
(ook stiefbroers en –zussen, halfbroers en –zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen)
JA Neen
1) Meld je aan op de website meldjeaansecundair.antwerpen.be tussen maandag 10 februari (9.30 u.) en vrijdag 21 februari (17 u.) 1) Meld je aan op de website meldjeaansecundair.antwerpen.be tussen maandag 16 maart (9.30 u.) en vrijdag 3 april (17 u.)
2) Kijk je mail na op woensdag 6 mei om te zien aan welke school je toegewezen bent.
2) Bel op donderdag 5 maart of vrijdag 6 maart naar de school (03 645 59 60) om een afspraak te maken om de aanmelding om te zetten in een inschrijving.
We plannen de afspraken tussen maandag 9 maart en vrijdag 3 april.

3) Kom om op het afgesproken moment, naar school voor de inschrijving. Breng de identiteitskaart van de leerling mee. U tekent het huidige/vigerende schoolreglement voor akkoord bij inschrijving. U kan het vooraf raadplegen op deze website.
3) Bel op donderdag 7 mei of vrijdag 8 mei naar de school (03 645 59 60) om een afspraak te maken om je toekenning/ticket voor JOMA om te zetten in een inschrijving.
We plannen de afspraken op maandag 11 mei of dinsdag 12 mei tussen 15 u. en 18.30 u.

4) Kom om op het afgesproken moment, samen met de leerling, naar school voor de inschrijving. Breng de identiteitskaart van de leerling mee. U tekent het huidige/vigerende schoolreglement voor akkoord bij inschrijving. U kan het vooraf raadplegen op deze website.
Wie zich niet heeft aangemeld op de website meldjeaansecundair.antwerpen.be kan enkel inschrijven indien er nog vrije plaatsen zijn, vanaf maandag 11 mei. Telefoneer naar de school voor een afspraak.

2de tot 6de jaar (schooljaar 2020-2021)
Openschoolmoment dinsdag 26 mei van 16 u. tot 20 u.
Infosessies
Infosessie voor overstap van 1ste naar 2de jaar Om 17.15 u.
Infosessie voor overstap van 1ste naar 2de graad Om 18.00 u.
Infosessie voor overstap van 2de naar 3de graad
(voor studiegebied tso- en bso-personenzorg en studiegebied tso-handel)
Om 17.30 u.
Inschrijvingen
In aanwezigheid van leerling en ouders. Mee te brengen: identiteitskaart
U tekent het huidige/vigerende schoolreglement voor akkoord bij inschrijving. U kan het vooraf raadplegen op deze website.


© JOMA secundair
Maantjessteenweg 130 - 2170 Merksem
Telefoon: 03/645.59.60 - e-mail: info(at)jomasecundair.be