Elektronische leeromgeving

Situering
JOMA secundair maakt bij het beschikbaar stellen van middelen om het verwerven van leerstofeenheden te stimuleren graag gebruik van moderne, hedendaagse mogelijkheden. Het spreekt voor zich dat we als school niet voorbijgaan aan de leefwereld van de jongeren en het belang van het wereldwijde web daarin erkennen.

In die zin benutten we de mogelijkheden die internettoepassingen ons bieden voluit en maken we gebruik van een geïntegreerde electronische leeromgeving.

Na een grondige vergelijking van de verschillende op de markt beschikbare leerplatformen kozen we nu voor het platform 'Schoolonline'. Dit platform biedt integratie met de bestaande pakketten die op onze school gebruikt worden en is eenvoudig en duidelijk in gebruik.

Deze faciliteit wordt gratis aangeboden aan onze leerlingen. Ook dit aspect vinden wij belangrijk in een onderwijslandschap waar 'gratis' vaak helemaal niet gratis is.

Een krachtige mix van leermiddelen zorgt daarbij voor afwisseling in de leerervaring en stimuleert onze leerlingen bij het realiseren van hun studiedoelstellingen.

Handleiding elektronische leeromgeving
De handleiding van de elektronische leeromgeving die we op JOMA secundair benutten kan je hier terugvinden (PDF, 375 kb).
© JOMA secundair
Maantjessteenweg 130 - 2170 Merksem
Telefoon: 03/645.59.60 - e-mail: info(at)jomasecundair.be
Disclaimer