Info- en inschrijfmomenten op JOMA

Aanmelden en inschrijven voor het 1ste jaar A voor schooljaar 2018-2019:

Datum Activiteit Uurregeling

Van maandag 8 januari 2018 t.e.m. vrijdag 19 januari 2018

Inschrijving voor het 1ste jaar A van broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn in de school. (ook stiefbroers en –zussen, halfbroers en –zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen)
Inschrijving van kinderen van personeelsleden

Na telefonische afspraak

(03 645 59 60)

Zaterdag 3 februari 2018

Infosessie voor het 1ste jaar A
Keuzevakken in actie (voor 12-jarigen) en rondleidingen

Van 13 u. tot 14 u.
Van 14 u. tot 17 u.

Van donderdag 8 februari 2018 t.e.m.
donderdag 27 februari 17 u.

Aanmeldingsperiode via Meld je aan op www.meldjeaan.antwerpen.be

 

Van zaterdag 21 april om 13 u. t.e.m. woensdag 16 mei 2018

Aanmelding moet omgezet worden in een inschrijving.
Wie deze kans mist, moet wachten tot de start van de vrije inschrijvingen op maandag 4 juni 2018 vanaf 9 u.

 

Zaterdag 21 april 2018

Openschoolmoment met mogelijkheid om aanmelding om te zetten in een inschrijving

Van 13 u. tot 16.30 u.

Maandag 4 juni 2018

Inschrijfavond

Van 17 u. tot 20 u.

 

Mee te brengen bij inschrijving:

  • Identiteitskaart
  • Indien u een studietoelage had voor het schooljaar 2017-2018 of voor het schooljaar 2016-2017:
    Bewijs van de afdeling studietoelage of een rekeninguittreksel als bewijs van storting

Mee te brengen voor inschrijvingen voor andere jaren:

  • Identiteitskaart

U tekent het huidige/vigerende schoolreglement voor akkoord bij inschrijving. U kan het vooraf raadplegen op deze website.

 

Wij geven ook info op volgende beurzen:

Datum Plaats Adres Uurregeling

Donderdag 25 januari 2018

Deurne

Cultuurcentrum
Frans Messingstraat 36

Van 17.15 u. tot 20.30 u.

Woensdag 21 februari 2018

Merksem

Districtshuis
Burgemeester J. Nolfplein 1

Van 19.30 u. tot 21 u.

Woensdag 28 februari 2018

Stabroek

Zaal Moorland
Dorpsstraat 99

Van 16 u. tot 20 u.

 

Inschrijven voor het 2de tot het 6de jaar voor schooljaar 2018-2019:

Datum Activiteit Uurregeling

Vanaf 16 april 2018

Inschrijvingen voor 2de tot 6de jaren

Na telefonische afspraak
(03 645 59 60)

Zaterdag 21 april 2018

Openschoolmoment met infosessies en mogelijkheid tot inschrijven
- Infosessie voor overstap van 1ste naar 2de jaar
- Infosessie voor overstap van 1ste naar 2de graad
- Infosessie voor overstap van 2de naar 3de graad
(voor studiegebied tso-personenzorg en studiegebied tso-handel)

Van 13 u. tot 16.30 u.

Maandag 4 juni 2018

Inschrijfavond

Van 17 u. tot 20 u.

Mee te brengen: identiteitskaart

U tekent het huidige/vigerende schoolreglement voor akkoord bij inschrijving. U kan het vooraf raadplegen op deze website.
© JOMA secundair
Maantjessteenweg 130 - 2170 Merksem
Telefoon: 03/645.59.60 - e-mail: info(at)jomasecundair.be
Disclaimer